Vyhledat na webu

Zavřít
Zpět na články

Tip #2 - Danění spoření na finančním trhu

02/11/2019
Spoření
Fin tipy
Peníze a vy
Daně

Danění výnosů z podílových fondů a ostatních produktů finančního trhu

Podílové fondy

Fyzické osoby (FO)

Při prodeji podílových listů z podílových fondů jsou FO dle Zákona o dani z příjmů povinni uvést tuto skutečnost do daňového přiznání. V daňovém přiznání se uvede pořizovací cena podílového listu jako výdaj a prodejní cena jako příjem. Daň je 15% a platí se z rozdílu příjmů a výdajů. Do daňového přiznání je třeba uvést i kdyby byl klient ve ztrátě.

Existují dvě varianty, kdy je investor osvobozen od daně z příjmu:

Při splnění „časového testu“ Aktuálně při odkupu investice po 3 letech držení není třeba uvádět do daňového přiznání – investor je osvobozen od daňové povinnosti V případě, že investor vybere do 100.000 Kč/rok Souhrnně ze všech investic klienta na rodné číslo Jde o celkový výběr za rok (nikoliv pouze výběr výnosů)

Pravidelná investice:

Na každou pravidelnou investici je třeba pohlížet jako na jednorázovou tzn. v momentě realizace investice začíná běžet „časový test“

Právnické osoby (PO)

Při prodeji podílových listů platí vždy 19% dle Zákona o dani z příjmů tzn. nelze zde uplatnit „časový test“

Stavební spoření, běžné účty, spořící účty

Vše za Vás řeší daná společnost a daně opdvádí automaticky buďto každý měsíc či ročně

Investiční životní pojištění

Řádné ukončení IŽP:

V případě uplatnění daňových výhod životního pojištění je důležité splnění zákonem daných podmínek. Výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v pojistné smlouvě sjednána po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let.

Předčasné ukončení IŽP:

Zde je potřeba podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let. Výjimkou je situace, kdy pojištěnci nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bylo pojišťovnou převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

V opačném případě podává poplatník daňové přiznání. Opět v roce, ve kterém k této skutečnosti došlo. Jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů zde uvede částky, o které si v uplynulých 10 letech z důvodu zaplaceného pojistného snižoval základ daně (tj. uplatněné nezdanitelné části základu daně).

Je ale třeba dodanit i případné příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění. Jedná se o příjem zdaňovaný podle § 6 zákona o daních z příjmů (zde i v případě částky nižší než 6000 Kč). V daňovém přiznání se uvede v části určené pro příjmy ze závislé činnosti

Penzijní spoření se státním přízpěvkem

Jestliže dojde k ukončení smlouvy penzijního nebo doplňkového penzijního spoření, nemusí se hned jednat o porušení podmínek. V řadě případů jde o řádné ukončení smlouvy před dosažením věku 60 let (je vyplaceno takzvané jednorázové vyrovnání) a doby trvání smlouvy v době 60 měsíců. Zde zůstávají dříve uplatněné daňové nezdanitelné části základu daně zachovány. Penzijní společnost však zdaní 15% srážkovou daní výnosy (připsané úroky) a také případné příspěvky zaměstnavatele (včetně výnosů z těchto příspěvků). Příspěvky zaměstnance ani státní příspěvek se při jednorázovém vyrovnání nedaní.

Důsledky předčasného ukončení smlouvy (většinou je vyplaceno i odbytné) jsou pro poplatníka citelnější. Mimo zdanění příspěvků zaměstnavatele, které obdobně jako u řádného ukončení smlouvy, zdaní 15% srážkovou daní sama penzijní společnost, zaniká i nárok na státní příspěvek. Zde ale přibudou poplatníkovi další povinnosti. Pokud zaniklo penzijní připojištění se státním příspěvkem, penzijní pojištění nebo doplňkové penzijní spoření bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo na jednorázové plnění z penzijního pojištění, a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné plnění související se zánikem penzijního pojištění, nárok na dosud uplatněné nezdanitelné části základu daně zaniká.

Poplatník nemůže žádat o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele. Podává daňové přiznání v roce, ve kterém k porušení podmínek došlo. Částky, o které si v uplynulých letech snižoval základ daně, uvede zaměstnanec v daňovém přiznání jako ostatní příjem podle § 10 (jestliže jsou tyto částky vyšší než 6000 Kč – podrobně v ustanovení v § 38g odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů).

Podobné články

Zajímavosti a rady ze světa financí

Tip #2 - Danění spoření na finančním trhu

Tip #10 - Princip dvou účtů?

Systém dvojích účtů je jednoduchý, ale účinný prostředek k uspořádání financí. Tato osvědčená taktika usnadňuje sledování výdajů, správu trvalých příkazů a poskytuje přehledný pohled na příjmy a výdaje. V tomto článku prozkoumáme, co tento systém zahrnuje
Zjistit více ...
Tip #2 - Danění spoření na finančním trhu

Tip #9 - Investiční REKAPITULACE roku 2023 a co můžeme očekávat?

Jaké byly předpovědi a jaký byl rok 2023 doopravdy? Na to bych se moc rád dnes podíval... Rád si k tomu přizvu známého portfolio manažera Martina Tománka
Zjistit více ...
Tip #2 - Danění spoření na finančním trhu

Věci, které se staly a zároveň mohou následovat v důchodech, hypotékách a pojištění?

Dnes bych velmi rád se zaměřil na pár novinek z oblasti důchodů, hypoték a pojištění- možná jak životního, tak i majetkového... Kde vnímám mnoho změn, jak trh, odborníci vidí ceny nemovitostí a co se právě řeší na našich "nejvyšších místech v Praze"? :-)
Zjistit více ...

Pojďme se sejít osobně.

Stačí napsat nebo zavolat a domluvíme se na termínu.

Karel Caldr, DiS., EFA

VIP CO manažer/ Fin. poradce
+420 734 372 479

Bc. Barbora Kovacsová

Finanční poradce
+420 702 130 330

Helena Maiková

Profi/asistentka
+420 605 872 601

Monika Horáková

Finanční analytik
+420 721 080 114

Kde nás najdete?

Radniční 134/3, 3.np. České Budějovice 37001